Атрибут width

Оновлено: 22.06.2022

Атрибут width

Елемент <marquee> відображається як прямокутник, ширина та висота якого встановлюються відповідно за допомогою атрибутів width і height. Прокручування вмісту відбувається в межах заданих розмірів. Дозволяється використовувати значення у пікселях або відсотках. Якщо встановлено процентний запис, то розміри <marquee> обчислюються відносно батьківського елемента, зазвичай це <body>. Тобто width="100%" означає, що елемент займатиме всю доступну ширину вебсторінки.

Синтаксис

<marquee width="<значення>">...</marquee>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в пікселях або відсотках.

Значення за замовчуванням

100%

Приклад