Атрибут http-equiv

Оновлено: 23.06.2022

Атрибут http-equiv

Браузери перетворюють значення атрибуту http-equiv, задане за допомогою content, у формат заголовка відповіді HTTP та обробляють їх так, наче вони прибули безпосередньо від сервера.

Синтаксис

<meta http-equiv="<значення>">

Значення

Будь-який відповідний ідентифікатор. Нижче наведено деякі допустимі значення атрибуту http-equiv.

Content-Type Тип кодування документа.
expires Встановлює дату та час, після якої інформація в документі вважатиметься застарілою.
pragma Спосіб кешування документа.
refresh Завантажує інший документ до поточного вікна браузера.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>META, http-equiv attribute</title>
  <meta http-equiv="expires" content="Sun, 01 Jan 2013 07:01:00 GMT">
  </head>
  <body>
   <p>...</p>
  </body>
</html>

Браузери

meta: http-equiv

Переглянути сумісність з Can I use?

meta: http-equiv