Атрибут type

Обов'язковий

Оновлено: 23.06.2022

Атрибут type

Встановлює MIME-тип об'єкта для розпізнавання браузером.

Синтаксис

<object type="<MIME-тип>">...</object>

Значення

Ім'я MIME-типу в будь-якому регістрі.

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

object:type

Переглянути сумісність з Can I use?

object:type