Атрибут value

Оновлено: 23.06.2022

Атрибут value

Визначає значення параметра. Цей атрибут не є обов'язковим, оскільки для об'єкта цілком може бути достатньо одного імені, що задається атрибутом name.

Синтаксис

<param name="<ім'я>" value="<значення>">

Значення

Як значення може використовуватися рядок чи число.

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

param:value

Переглянути сумісність з Can I use?

param:value