Атрибут type

Оновлено: 23.06.2022

Атрибут type

Вказує MIME-тип для певної мови.

Синтаксис

<script type="<MIME-тип>">...</script>

Значення

Атрибут type не чутливий до регістру і зазвичай приймає такі значення:

text/javascript Для мови програмування JavaScript.
text/vbscript Для мови VBScript.

Значення за замовчуванням

text/javascript

Браузери

script:type

Переглянути сумісність з Can I use?

script:type