Атрибут required

HTML5

Оновлено: 13.01.2023

Атрибут required

Встановлює список обов'язковий для вибору перед відправкою форми на сервер. Якщо пункт списку не вибраний, браузер виведе повідомлення, а форму надіслано не буде. Вид та вміст повідомлення залежать від браузера і змінюватись користувачем не можуть.

Синтаксис

<select required>...</select>

Значення

Немає.

Значення за замовчуванням

За замовчуванням атрибут required вимкнений.

Приклад

Браузери

select:required

Переглянути сумісність з Can I use?

select:required