Атрибут src

Оновлено: 17.07.2022

Атрибут src

Адреса аудіо або відеофайлу, який відтворюватиметься на вебсторінці.

Синтаксис

<audio>
 <source src="<адреса>">
</audio>
<video>
 <source src="<адреса>">
</video>

Значення

Як значення приймається повний чи відносний шлях до файлу.

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

source:src

Переглянути сумісність з Can I use?

source:src