Атрибут type

Оновлено: 17.07.2022

Атрибут type

Задає MIME-тип джерела, а також аудіо та відеокодек - так називається алгоритм зберігання даних, що відтворюються.

Синтаксис

<audio>
 <source src="<адреса>" type='<MIME-тип>; codecs="<кодек>"'>
</audio>
<video>
 <source src="<адреса>" type='<MIME-тип>; codecs="<кодек>"'>
</video>

Значення

Спочатку вказується MIME-тип, потім після крапки з комою пишеться ключове слово codecs і йому присвоюється через кому значення відео та аудіокодека. Якщо передбачено використовувати лише звук, відеокодек не пишеться.

Значення для декотрих типів наведено в табл. 1.

Табл. 1. Значение атрибута type в зависимости от кодеков
Видеокодек Аудиокодек Контейнер Атрибут type
Vorbis Ogg type='audio/ogg; codecs=vorbis'
Speex Ogg type='audio/ogg; codecs=speex'
FLAC Ogg type='audio/ogg; codecs=flac'
MP3 type="audio/mpeg"
H.264 AAC MP4 type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'
Theora Vorbis Ogg type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'
Theora Speex Ogg type='video/ogg; codecs="theora, speex"'
Theora Vorbis Matroska type='video/x-matroska; codecs="theora, vorbis"'
VP8 Vorbis WebM type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

source:type

Переглянути сумісність з Can I use?

source:type