Атрибут frame

Застаріло

Оновлено: 20.09.2022

Атрибут frame

Повідомляє браузер, як відображати межі навколо таблиці. Товщина кордону вказується за допомогою атрибуту border елемента <table>.

Цей атрибут застарів, замість цього використовуйте стилі.

Синтаксис

<table frame="void | border | above | below | hsides | vsides | rhs | lhs">...</table>

Значення

void Не відмальовувати межі.
border Межа навколо таблиці.
above Межа по верхньому краю таблиці.
below Межа внизу таблиці.
hsides Додати лише горизонтальні межі (згори та знизу таблиці).
vsides Малювати лише вертикальні межі (ліворуч та праворуч від таблиці).
rhs Межа тільки на правій стороні таблиці.
lhs Межа тільки на лівій стороні таблиці.

Значення за замовчуванням

border

Примітка

Для відображення меж на різних сторонах таблиці скористайтесь стильовими властивостями border-left, border-right, border-top та border-bottom, які задають межі відповідно ліворуч, праворуч, зверху та знизу таблиці.

Браузери

table: frame

Переглянути сумісність з Can I use?

table: frame