Атрибут rules

Застаріло

Оновлено: 19.07.2022

Атрибут rules

Повідомляє браузеру, де відображати межі між комірками. Колір кордону вказується за допомогою атрибута bordercolor, товщина зовнішньої рамки таблиці через атрибут border. За умовчанням рамка малюється навколо кожного осередку, утворюючи цим сітку; товщина таких ліній складає 1px.

Цей атрибут застарів, натомість використовуйте стилі.

Синтаксис

<table rules="all | groups | cols | none | rows">...</table>

Значення

all Лінія малюється навколо кожної комірки таблиці.
groups Лінія відображається між групами, які утворюються елементами <thead>, <tfoot>, <tbody>, <colgroup> або <col>.
cols Лінія відображається між колонками.
none Усі межі приховано.
rows Межа малюється між рядками таблиці, створеними через елемент <tr>.

Значення за замовчуванням

none (якщо border="0");

all (якщо значення атрибута border відрізняється від нуля).


Приклад

Примітка

Для відображення межі на різних сторонах комірок скористайтесь стильовими властивостями border-left, border-right, border-top та border-bottom, які задають межі відповідно ліворуч, праворуч, зверху та знизу осередків таблиці.

Браузери

table: rules

Переглянути сумісність з Can I use?

table: rules