Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут align

Визначає вирівнювання вмісту комірки по горизонталі.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<td align="left | center | right | justify | char">...</td>

Значення

left Вирівнювання вмісту комірки за лівим краєм.
center Вирівнювання по центру.
right Вирівнювання за правим краєм.
justify Вирівнювання по ширині (водночас за правим і лівим краями).
char Вирівнювання за вказаним символом.

Значення за замовчуванням

left

Приклад

Примітка

Для вирівнювання вмісту комірки по горизонталі використовуйте стильову властивість text-align, додаючи її до селектора td або th.

Браузери

td: align

Переглянути сумісність з Can I use?

td: align