Атрибут background

Застаріло

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут background

Визначає зображення, яке буде використовуватися як фоновий малюнок для комірки таблиці. На відміну від звичайних зображень, для фону не встановлюються ширина та висота, також він завжди відображається у натуральну величину з масштабом 100%. Якщо розмір малюнка менший за ширину або висоту осередку, то картинка повторюється по горизонталі вправо і вниз, шикуючись як мозаїка. Тому на місці стику фонових картинок можуть виникнути видимі перепади, помітні для відвідувачів сайту. Під час вибору фонового малюнка переконайтеся, що забезпечено достатній контраст між ним та вмістом комірки. Як фон дозволяється також використовувати анімовані зображення у форматі GIF, але вони відволікають увагу читачів.

Синтаксис

<td background="<адрес>">...</td>

Значення

Будь-яка допустима адреса зображення - можна використовувати відносний або абсолютний шлях.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Примітка

Щоб встановити фонове зображення для комірки, використовуйте стильову властивість background, додаючи її до селектора td або th.