Атрибут colspan

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут colspan

Встановлює кількість осередків, які мають бути об'єднані горизонтально. Цей атрибут має значення для таблиць, що складаються з кількох рядків.

Синтаксис

<td colspan="<число>">...</td>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число. Значення 0 розповсюджує комірку на всю батьківську групу колонок, об'єднану елементом <colgroup>. Значення вище 1000 вважаються неправильними та встановлюються у 1.

Значення за замовчуванням

1

Приклад

Браузери

td: colspan

Переглянути сумісність з Can I use?

td: colspan