Атрибут rowspan

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут rowspan

Встановлює кількість осередків, які мають бути об'єднані по вертикалі. Цей атрибут має значення для таблиць, котрі складаються з кількох рядків.

Синтаксис

<td rowspan="<число>">...</td>

Значення

Будь-яке ціле позитивне число. Якщо значення встановлено як 0, то комірки поєднуються до кінця розділу таблиці (<thead>, <tbody> чи <tfoot>) або самої таблиці. Максимально допустиме значення дорівнює 65 534.

Значення за замовчуванням

1

Приклад

Браузери

td: rowspan

Переглянути сумісність з Can I use?

td: rowspan