Атрибут valign

Застаріло

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут valign

Встановлює вертикальне вирівнювання вмісту комірки. За замовчуванням воно розташовується в центрі вертикалі комірки.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<td valign="top | middle | bottom | baseline">...</td>

Значення

top Вирівнювання вмісту комірки за верхнім краєм.
middle Вирівнювання посередині.
bottom Вирівнювання за нижнім краєм
baseline Вирівнювання за базовою лінією, при цьому відбуважться прив'язка вмісту комірки до одної лінії.

Значення за замовчуванням

middle

Приклад

Примітка

Для вирівнювання вмісту всередині комірки по вертикалі використовуйте стильову властивість vertical-align, додаючи її до селектора td або th.

Браузери

td: valign

Переглянути сумісність з Can I use?

td: valign