Атрибут background

Застаріло

Оновлено: 06.08.2022

Атрибут background

Визначає зображення, яке використовуватиметься як фоновий малюнок комірки таблиці. На відміну від звичайних зображень, для фону не встановлюються ширина та висота, і він завжди відображається у натуральну величину з масштабом 100%. Якщо малюнок за розміром менший за ширину або висоту комірки, то картинка повторюється по горизонталі вправо і вниз, шикуючись, як мозаїка. Тому на місці стику фонових картинок можуть виникнути видимі перепади, помітні для відвідувачів сайту. Під час вибору фонового малюнка переконайтеся, що забезпечений достатній контраст між ним та вмістом комірки. Як фон дозволяється використовувати анімовані зображення у форматі GIF, але вони відволікають увагу читачів.

Цей атрибут застарів, замість цього використовуйте стилі.

Синтаксис

<th background="<адреса>">...</th>

Значення

Будь-яка допустима адреса зображення — можна використовувати відносний або абсолютний шлях.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Примітка

Щоб встановити фонове зображення для комірки, використовуйте стильову властивість background, додаючи його до селектора td або th.

Браузери

th: background

Переглянути сумісність з Can I use?

th: background