Атрибут bordercolor

Застаріло

Оновлено: 06.08.2022

Атрибут bordercolor

Встановлює колір рамки навколо комірки. Рамка показується, коли встановлено атрибут border з ненульовим значенням елемента <table>.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<th bordercolor="<колір>">...</th>

Значення

См. цвет

Значення за замовчуванням

Залежить від браузера та операційної системи.

Приклад

Примітка

Щоб змінити колір рамки навколо осередків, використовуйте стильову властивість border, додаючи його до селектора td або th.