Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 09.08.2022

Атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлений як char, а для атрибута char як значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірки ліворуч або праворуч відносно заданого символу. Так, charoff="3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff="-3" - змістити на три символи вліво.

Цей атрибут застарів і браузерами не підтримується.

Синтаксис

<table>
<tr>
<th charoff="<число>">...</th>
</tr>
</table>

Значення

Будь-яке ціле додатнє чи від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Браузери

th: charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

th: charoff