Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 09.08.2022

Атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлений як char, а для атрибута char як значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст осередків усередині <thead> ліворуч або праворуч щодо заданого символу. Так, charoff="3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff="-3" - змістити на три символи вліво.

Цей атрибут застарів і не підтримується браузерами.

Синтаксис

<table>
<thead charoff="<число>">
<tr>
<td> ... </td>
</tr>
</thead>
<tfoot> ... </tfoot>
<tbody> ... </tbody>
</table>

Значення

Будь-яке ціле додатнє або від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Приклад

Браузери

thead: charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

thead: charoff