Атрибут height

Оновлено: 01.06.2022

Атрибут height

Задає висоту аплету. Дозволяється використовувати значення у пікселях або відсотках. Якщо встановлено процентний запис, то розміри аплету обчислюються щодо розміру батьківського елемента - контейнера, де знаходиться <applet>.

Синтаксис

<applet code="<висота>" height="<значення>"></applet>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в пікселях (150) або відсотках (20%).

Значення за замовчуванням

Браузери по-різному задають вихідну висоту аплету: Internet Explorer - 150 пікселів, Firefox - 198 пікселів.

Браузери

applet: height

Переглянути сумісність з Can I use?

applet: height