Атрибут hspace

Оновлено: 01.06.2022

Атрибут hspace

Задає горизонтальний відступ навколо аплету в пікселях.

Синтаксис

<applet code="<адреса>" hspace="<число>"></applet>

Значення

Будь-яке додатнє число в пікселях.

Значення за замовчуванням

0

Браузери

applet: hspace

Переглянути сумісність з Can I use?

applet: hspace