Атрибут coords

Оновлено: 02.06.2022

Атрибут coords

Встановлює координати області, вона також має назву "гаряча область". Така область може бути посиланням на файл або пов'язана з дією, яка визначається скриптом.


Значення координат є набором чисел, розділених комами. Якщо дві області перекриваються між собою, пріоритет має та, яка визначена у коді HTML вище.

Синтаксис

<area coords="<координата 1>, <координата 2>, <координата 3>, ...">

Значення

Набір координат визначається формою "гарячої області", яка задається атрибутом shape. Відлік координат зазвичай ведеться від верхнього лівого кута зображення і вказується в пікселях.

Для прямокутника (shape = "rect") визначається чотири координати - X1, Y1, X2, Y2, як показано на рис. 1.

Рис. 1. Координати для прямокутника

Для кола (shape="circle") задаються три координати: координати центру кола (X, Y) і його радіус (R), як показано на рис. 2.

Рис. 2. Координати для кола

Для полігона (багатокутника) (shape="poly") послідовно вказуються координати кожної вершини (X1, Y1, X2, Y2, :), як показано на рис. 3.

Рис. 3. Координати для полігона

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

area: coords

Переглянути сумісність з Can I use?

area: coords