Атрибут href

Оновлено: 13.01.2023

Атрибут href

Задає адресу документа, на який слід перейти. Оскільки як адреса посилання може використовуватися документ будь-якого типу, результат переходу за посиланням залежить від кінцевого файлу. Так, архіви (файли з розширенням zip або rar) зберігатимуться на локальний диск. За замовчуванням новий документ завантажується в поточну вкладку браузера, але цю поведінку можна змінити за допомогою атрибута target.

Синтаксис

<area href="<адреса>">

Значення

В якості значення приймається повний або відносний шлях файлу, а також покажчик на функцію JavaScript.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>AREA, атрибут href</title>
 </head>
 <body>
  <p><map name="worm">
  <area coords="321, 245, 100" shape="circle" 
   href="../worm/knob.html" alt="Координати для хробачка">
  </map></p>
  <p><img src="/images/bigworm.gif" usemap="#worm" 
   width="623" height="511" alt="Хробачок"></p>
 </body>
</html>

Браузери

area: href

Переглянути сумісність з Can I use?

area: href