Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 13.06.2022

Атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлений як char, а для атрибута char як значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірки вліво або вправо відносно заданого символу. Тож charoff="3" означає, що браузер повинен змістити вмісткомірки на три символи праворуч, а charoff="-3" - змістити на три символи ліворуч.


Цей атрибут застарів і не підтримується браузерами.

Синтаксис

<table>
 <col charoff="<число>">
 <tr>
 <td>...</td>
 </tr>
</table>

Значення

Будь-яке ціле додатнє або від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Приклад

Браузери

colgroup:charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

colgroup:charoff