Атрибут span

Оновлено: 13.06.2022

Атрибут span

Визначає кількість колонок, до яких будуть застосовуватися задані характеристики. Якщо цей атрибут відсутній, елемент <col> працює для однієї колонки. Дозволяється застосовувати атрибут span до кількох колонок і таким чином формувати групи колонок з однаковими характеристиками.

Синтаксис

<col span="<число>">

Значення

Ціле додатнє число.

Значення за замовчуванням

1

Приклад

Браузери

colgroup:span

Переглянути сумісність з Can I use?

colgroup:span