Атрибут hspace

Застаріло

Оновлено: 14.06.2022

Атрибут hspace

Для будь-якого об'єкта можна задати невидимі відступи по горизонталі та вертикалі за допомогою атрибутів hspace та vspace. Особливо це актуально при обтіканні об'єкта текстом, у цьому випадку необхідно додати порожній простір навколо нього.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<embed hspace="<число>">...</embed>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в пікселях.

Значення за замовчуванням

0

Приклад