Атрибут srcset

HTML5

Оновлено: 19.06.2022

Атрибут srcset

Список одного або декількох значень, розділених комами, що вказують набір можливих зображень для відображення у браузері. Кожен рядок може складатися з таких частин:

  • адреса зображення;
  • дескриптор ширини, який є цілим додатнім числом, за яким слідує w (наприклад: 600w);
  • дескриптор щільності пікселів, є додатнє десяткове число, за яким одразу слідує х.

Кожний рядок у списку повинен містити обов'язково адресу та, за бажанням, дескриптор ширини або щільності пікселів. Якщо ніякий дескриптор не заданий, то він дорівнює 1x.

Браузер вибирає найбільш релевантне зображення зі списку, наприклад, враховуючи щільність пікселів пристрою, і відображає його.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад