Атрибут usemap

Оновлено: 19.09.2022

Атрибут usemap

Атрибут usemap пов'язує між собою картинку та карту-зображення, що задається за допомогою контейнера <map>. В якості такого зв'язку виступає ім'я ідентифікатора, яке вказується у значенні атрибута usemap, і те саме ім'я, задане у атрибута name елемента <map>. При цьому <img> ідентифікатор повинен починатися з символу решітки (#).

Синтаксис

<img usemap="#<ідентифікатор>">

Значення

Текстовий рядок, що починається із символу решітки.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

img:usemap

Переглянути сумісність з Can I use?

img:usemap