Атрибут formenctype

HTML5

Оновлено: 19.09.2022

Атрибут formenctype

Встановлює спосіб кодування даних форми при їх надсиланні на сервер. Зазвичай явно вказується у випадку, коли використовується поле для надсилання файлу (input type="file"). Цей атрибут за своєю дією аналогічний атрибуту enctype елемента <form>, при спільному використанні formenctype та enctype останній ігнорується.

Синтаксис

<input type="submit" formenctype="application/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plain">

Значення

application/x-www-form-urlencoded Замість пробілів ставиться +, символи на кшталт кирилічних літер кодуються їх шістнадцятковими значеннями (наприклад, %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F замість Петя).
multipart/form-data Дані не кодуються. Це значення застосовується під час надсилання файлів.
text/plain Пробіли замінюються знаком +, літери та інші символи не кодуються.

Значення за замовчуванням

application/x-www-form-urlencoded

Приклад

Браузери

input:formenctype

Переглянути сумісність з Can I use?

input:formenctype