Атрибут type

Оновлено: 13.01.2023

Атрибут type

Повідомляє браузеру, до якого типу відноситься елемент форми.

Синтаксис

<input type="button|checkbox|file|hidden|image|password|radio|reset|submit|text">

Значення

У табл. 1 перераховані можливі значення атрибута type і отриманий вид поля форми.

Табл. 1. Значення типу
Тип Опис Вигляд
button Кнопка.
checkbox Прапорці. Дозволяють вибрати більше одного варіанта із запропонованих. Пиво Чай Кава
file Поле для введення імені файлу, який надсилається на сервер.
hidden Приховане поле. Воно не відображається на веб-сторінці.  
image Поле із зображенням. При натисканні на малюнок дані форми надсилаються на сервер.
password Звичайне текстове поле, але відрізняється від нього тим, що всі символи показуються зірочками. Призначено для того, щоб ніхто не підглядав пароль, що вводиться.
radio Перемикачі. Використовуються, коли слід вибрати один варіант з кількох запропонованих. Пиво Чай Кава
reset Кнопка для повернення даних форми до початкового значення.
submit Кнопка для надсилання даних форми на сервер.
text Текстове поле. Призначений для введення символів за допомогою клавіатури.

У HTML5 додано нові значення, подані в табл. 2.

Табл. 2. Значения type в HTML5
Тип Описание
color Виджет для выбора цвета.
date Поле для выбора календарной даты.
datetime Указание даты и времени.
datetime-local Указание местной даты и времени.
email Для адресов электронной почты.
number Ввод чисел.
range Ползунок для выбора чисел в указанном диапазоне.
search Поле для поиска.
tel Для телефонных номеров.
time Для времени.
url Для веб-адресов.
month Выбор месяца.
week Выбор недели.

Значення за замовчуванням

text

Приклад

Примітка

Android для типу number не підтримує атрибути step, min та max.

Браузери

input:type

Переглянути сумісність з Can I use?

input:type