Атрибут value

Оновлено: 06.07.2022

Атрибут value

Визначає значення елемента форми, яке буде надіслано на сервер або отримано за допомогою скриптів клієнта. На сервер надсилається пара "ім'я=значення", де ім'я задається атрибутом name елемента <input>, а значення - атрибутом value.

Залежно від типу елемента атрибут value виступає у таких ролях:

  • для кнопок (input type="button | reset | submit") встановлює текстовий надпис на них;
  • для текстових полів (input type="password | text") вказує попередньо введений рядок. Користувач може видаляти текст і вводити свої символи, але при використанні у формі кнопки Reset користувацький текст очищується та поновлюється введений в атрибуті value;
  • для прапорців і перемикачів (input type="checkbox | radio") унікально визначає кожен елемент, щоб клієнтська або серверна програма могла однозначно встановити, який пункт вибрав користувач.
  • для файлового поля (input type="file") не має впливу.

Синтаксис

<input value="<текст>">

Значення

Будь-який текстовий рядок.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

input:value

Переглянути сумісність з Can I use?

input:value