Атрибут type

Застаріло

Оновлено: 07.07.2022

Атрибут type

Встановлює вид маркеру. Тип маркеру та його значення залежить від зовнішнього контейнера <ul> або <ol>.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<li type="disc | circle | square">...</li>
<li type="A | a | I | i | 1">...</li>

Значення

Для маркованого списку (елемент <ul>) маркери можуть приймати один із трьох видів: круг, коло та квадрат. Значення атрибуту type і вид, який отримується, показано нижче.

Нумеровані списки є набором елементів з їх порядковими номерами. Вигляд і тип нумерації залежить від атрибутів елемента <ol>, який використовується для створення списку. Номерами можуть бути такі значення:

  • великі латинські букви;
  • малі латинські букви;
  • великі римські цифри;
  • малі римські цифри;
  • арабські цифри.

У табл. 2 наведено різні значення атрибуту type елемента <li> та результат їх застосування.

Значення за замовчуванням

disc та 1

Приклад

Результат цього прикладу показано на рис. 1.

Рис. 1. Різні маркери у списку

Примітка

Для зміни виду маркерів через стилі використовують властивість list-style, яка додається до селектора ul.

Браузери

li: type

Переглянути сумісність з Can I use?

li: type