Атрибут value

HTML5

Оновлено: 07.07.2022

Атрибут value

Атрибут value встановлює номер, з якого розпочинатиметься список. value застосовується лише для нумерованих списків, коли елемент <li> знаходиться всередині контейнера <ol>. При цьому немає значення, який тип списку встановлений за допомогою type, атрибут value однаково працює і з римськими, і з арабськими числами.

Синтаксис

<li value="<число>">...</li>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число.

Значення за замовчуванням

1

Приклад

Результат цього прикладу показано на рис. 1.

Рис. 1. Вид нумерованого списку в браузері

Браузери

li: value

Переглянути сумісність з Can I use?

li: value