Атрибут high

Оновлено: 23.06.2022

Атрибут high

Визначає межу, при досягненні якої значення вважається високим.

Синтаксис

<meter value="<число>" high="<число>"></meter>

Значення

Як значення вказується ціле чи дробове число. Обов'язково має дотримуватися умова min ≤ high ≤ max, а також low ≤ high.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад


Браузери

meter: high

Переглянути сумісність з Can I use?

meter: high