Атрибут low

Оновлено: 10.07.2022

Атрибут low

Визначає межу, при досягненні якої значення вважається низьким.

Синтаксис

<meter value="<число>" low="<число>"></meter>

Значення

Як значення вказується ціле чи дробове число. Обов'язково має дотримуватися умова min ≤ low ≤ max, а також low ≤ high.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

meter: low

Переглянути сумісність з Can I use?

meter: low