Атрибут max

Оновлено: 10.07.2022

Атрибут max

Задає максимальний поріг, якого може досягати значення.

Синтаксис

<meter value="<число>" max="<число>"></meter>

Значення

Як значення вказується ціле чи дробове число. Обов'язково має дотримуватися умова min ≤ value ≤ max.

Значення за замовчуванням

1

Приклад

Браузери

meter: max

Переглянути сумісність з Can I use?

meter: max