Атрибут min

Оновлено: 10.07.2022

Атрибут min

Задає мінімальний поріг, якого може досягати значення.

Синтаксис

<meter value="<число>" min="<мінімальне число>"></meter>

Значення

Як значення вказується ціле чи дробове число. Обов'язково має дотримуватися умова min ≤ value ≤ max.

Значення за замовчуванням

0

Приклад

Браузери

meter: min

Переглянути сумісність з Can I use?

meter: min