Атрибут value

Обов'язковий

Оновлено: 10.07.2022

Атрибут value

Встановлює значення одиниці виміру. Значення має бути в діапазоні, що задається атрибутами min та max.

Синтаксис

<meter value="<число>"></meter>

Значення

Як значення вказується ціле чи дробове число. Допускається використання від'ємних значень.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

meter: value

Переглянути сумісність з Can I use?

meter: value