Атрибут height

Застаріло

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут height

Браузер сам встановлює висоту таблиці та її комірок, виходячи з їхнього вмісту. Однак при використанні атрибута height висоту комірок буде змінено. Тут можливі два варіанти. Якщо значення height менше від вмісту комірки, цей атрибут буде проігноровано. У разі, якщо встановлена висота комірки, котра перевищує її вміст, додається порожній простір по вертикалі.

Цей атрибут застарів, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<td height="<значення>">...</td>

Значення

Будь-яке ціле значення у пікселях чи відсотках.

Значення за замовчуванням

Висота обчислюється на основі вмісту комірки.

Приклад

Примітка

Щоб задати висоту комірок, використовуйте стильову властивість height, додаючи її до селектора td.