Атрибут maxlength

HTML5

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут maxlength

Встановлює максимальну кількість символів, які користувач може ввести в текстовому полі. Коли ця кількість досягається при наборі, подальше введення стає неможливим.

Синтаксис

<textarea maxlength="<число>">
</textarea>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

textarea: maxlength

Переглянути сумісність з Can I use?

textarea: maxlength