Атрибут minlength

HTML5

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут minlength

Визначає мінімальну кількість символів, яку користувач може ввести в текстовому полі. Якщо кількість символів менша за вказане значення, то браузер видає повідомлення про помилку і не надсилає форму.

Синтаксис

<textarea minlength="<число>"></textarea>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число.

Значення за заовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

textarea: minlength

Переглянути сумісність з Can I use?

textarea: minlength