Атрибут name

Оновлено: 03.08.2022

Атрибут name

Визначає унікальну назву елемента <textarea>. Зазвичай це ім'я використовується при надсиланні даних на сервер або для доступу до поля через скрипти.

Синтаксис

<textarea name="<ім'я>"> </textarea>

Значення

Як ім'я використовується набір символів, включаючно з числами та літерами. JavaScript чутливий до регістру, тому при зверненні до елемента <textarea> за іменем дотримуйтесь тієї ж форми написання, що і в атрибуті name.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

textarea: name

Переглянути сумісність з Can I use?

textarea: name