Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 09.08.2022

Атрибут align

Визначає вирівнювання по горизонталі для всіх комірок у межах <thead>. Якщо потрібно застосувати різне вирівнювання для кожної комірки, скористайтеся стилями або використовуйте атрибут align для <td> або <th>.

Цей атрибут застарів, замість цього використовуйте стилі.

Синтаксис

<thead align="left | center | right | justify | char">...</thead>

Значення

left Вирівнювання за лівим краєм.
center Вирівнювання по центру.
right Вирівнювання за правим краєм.
justify Вирівнювання по ширині (одночасно за правим та лівим краєм).

Значення за замовчуванням

left

Приклад

Примітка

Для вирівнювання вмісту осередків усередині <thead> використовуйте стильову властивість text-align, застосовуючи її до селектора thead.

Браузери

thead: align

Переглянути сумісність з Can I use?

thead: align