Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 21.11.2022

Атрибут align

Задає вирівнювання вмісту клітинок рядка по горизонталі. Вирівнювання здійснюється для всіх комірок у межах одного рядка. Якщо потрібно застосувати різне вирівнювання для кожної комірки, скористайтеся стилями або використовуйте атрибут align для елементу <td> або <th>.

Цей атрибут застарів, натомість використовуйте стилі.

Синтаксис

<tr align="left | center | right | justify | char">...</tr>

Значення

left Вирівнювання по лівому краю.
center Вирівнювання по центру.
right Вирівнювання по правому краю.
justify Вирівнювання по ширині (одночасно по правому і лівому краях).

Значення за замовчуванням

left

Приклад

Примітка

Для вирівнювання вмісту комірок по горизонталі використовуйте стильову властивість text-align,додаючи його до селектора tr.

Браузери

tr: align

Переглянути сумісність з Can I use?

tr: align