Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 21.11.2022

Атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлено як char, а для атрибута char як значення задано символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст клітинок усередині <tr> ліворуч або праворуч щодо заданого символу. Так, charoff="3" означає, що браузер має змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff="-3" - змістити на три символи вліво.

Цей атрибут застарів і браузерами не підтримується.

Синтаксис

<tr charoff="<number>">...</tr>

Значення

Будь-яке ціле додатне або від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Браузери

tr: charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

tr: charoff