Атрибут src

Оновлено: 16.01.2023

Атрибут src

Вказує шлях до відтворюваного відеоролика. Для цієї ж мети можна використовувати елемент <source>.

Синтаксис

<video src="<адреса>">
</video>

Значення

Як значення приймається повний або відносний шлях до файлу.

Значення за замовчуванням

Немає.

Браузери

video:src

Переглянути сумісність з Can I use?

video:src