Атрибут width

Оновлено: 16.01.2023

Атрибут width

Атрибут width задає ширину області для відтворення відеоролика. Саме відео змінює свої розміри в більший або менший бік, щоб вписатися в зазначену ширину, але його пропорції при цьому не спотворюються.

Синтаксис

<video width="<значення>">
</video>

Значення

Будь-яке ціле позитивне число в пікселях або відсотках.

Значення за замовчуванням

Початкова ширина береться з параметрів відео, якщо це значення не доступне, тоді width приймається такою, що дорівнює ширині картинки, заданої атрибутом poster. Якщо цей атрибут не встановлено, ширина встановлюється як 300 пікселів.

Браузери

video:width

Переглянути сумісність з Can I use?

video:width