Атрибут width

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут width

Атрибут width задає ширину області для відтворення відеоролика. Саме відео змінює свої розміри в більший або менший бік, щоб вписатися в зазначену ширину, але його пропорції при цьому не спотворюються.

Синтаксис

<video width="<значення>">
</video>

Значення

Будь-яке ціле позитивне число в пікселях або відсотках.

Значення за замовчуванням

Початкова ширина береться з параметрів відео, якщо це значення не доступне, тоді width приймається такою, що дорівнює ширині картинки, заданої атрибутом poster. Якщо цей атрибут не встановлено, ширина встановлюється як 300 пікселів.

Приклад

Браузери

video:width

Переглянути сумісність з Can I use?

video:width