Definition of Done

Оновлено: 26.07.2023

Спільне розуміння очікувань, яким повинен відповідати Інкремент, щоб його можна було запустити у виробництво. (Scrum.org)