Governance, Risk Management and Compliance (GRC)

Оновлено: 26.07.2023

Програмна платформа, призначена для концентрації даних з управління, комплаєнсу та управління ризиками, включаючи політики, вимоги до комплаєнсу, дані про вразливості, а іноді й інвентаризацію активів, плани забезпечення безперервності бізнесу тощо. По суті, спеціалізоване сховище документів і даних для управління безпекою. Або команда людей, які спеціалізуються на управлінні ІТ/безпекою, управлінні ризиками та комплаєнсі. Найчастіше це нетехнічні ресурси бізнес-аналітиків