Change Management (Organizational)

Оновлено: 26.07.2023

Підхід до переміщення або переходу окремих осіб, команд та організацій з поточного стану до
бажаного майбутнього стану. Включає процес, інструменти та методи управління людським аспектом змін для досягнення необхідних бізнес-результатів.